KONAMI OPEN 2013 水泳競技大会

日程&結果

1月19日(土) : 初日

No 種目 予選 スタートリスト 結果
01 女子200m個人メドレー 予選 PDF PDF
02 男子200m個人メドレー 予選 PDF PDF
03 女子50m平泳ぎ 予選 PDF PDF
04 男子50m平泳ぎ 予選 PDF PDF
05 女子50m自由形 予選 PDF PDF
06 男子50m自由形 予選 PDF PDF
07 女子100mバタフライ 予選 PDF PDF
08 男子100mバタフライ 予選 PDF PDF
09 女子100m背泳ぎ 予選 PDF PDF
10 男子100m背泳ぎ 予選 PDF PDF
11 女子200m平泳ぎ 予選 PDF PDF
12 男子200m平泳ぎ 予選 PDF PDF
13 女子200m自由形 予選 PDF PDF
14 男子200m自由形 予選 PDF PDF
15 女子800m自由形 タイム決勝 PDF PDF
16 男子1500m自由形 タイム決勝 PDF PDF
17 女子200m個人メドレー 決勝 PDF PDF
18 男子200m個人メドレー 決勝 PDF PDF
19 女子50m平泳ぎ 決勝 PDF PDF
20 男子50m平泳ぎ 決勝 PDF PDF
21 女子50m自由形 決勝 PDF PDF
22 男子50m自由形 決勝 PDF PDF
23 女子100mバタフライ 決勝 PDF PDF
24 男子100mバタフライ 決勝 PDF PDF
25 女子100m背泳ぎ 決勝 PDF PDF
26 男子100m背泳ぎ 決勝 PDF PDF
27 女子200m平泳ぎ 決勝 PDF PDF
28 男子200m平泳ぎ 決勝 PDF PDF
29 女子200m自由形 決勝 PDF PDF
30 男子200m自由形 決勝 PDF PDF

1月20日(日) : 2日目

No 種目 予選 スタートリスト 結果
31 女子50m背泳ぎ 予選 PDF PDF
32 男子50m背泳ぎ 予選 PDF PDF
33 女子50mバタフライ 予選 PDF PDF
34 男子50mバタフライ 予選 PDF PDF
35 女子100m平泳ぎ 予選 PDF PDF
36 男子100m平泳ぎ 予選 PDF PDF
37 女子100m自由形 予選 PDF PDF
38 男子100m自由形 予選 PDF PDF
39 女子200m背泳ぎ 予選 PDF PDF
40 男子200m背泳ぎ 予選 PDF PDF
41 女子200mバタフライ 予選 PDF PDF
42 男子200mバタフライ 予選 PDF PDF
43 女子400m自由形 タイム決勝 PDF PDF
44 男子400m自由形 タイム決勝 PDF PDF
45 女子50m背泳ぎ 決勝 PDF PDF
46 男子50m背泳ぎ 決勝 PDF PDF
47 女子50mバタフライ 決勝 PDF PDF
48 男子50mバタフライ 決勝 PDF PDF
49 女子100m平泳ぎ 決勝 PDF PDF
50 男子100m平泳ぎ 決勝 PDF PDF
51 女子400m個人メドレー タイム決勝 PDF PDF
52 男子400m個人メドレー タイム決勝 PDF PDF
53 女子100m自由形 決勝 PDF PDF
54 男子100m自由形 決勝 PDF PDF
55 女子200m背泳ぎ 決勝 PDF PDF
56 男子200m背泳ぎ 決勝 PDF PDF
57 女子200mバタフライ 決勝 PDF PDF
58 男子200mバタフライ 決勝 PDF PDF

※KONAMI OPEN 2013水泳競技大会は、公益財団法人日本水泳連盟の公認大会です。

©2020 Konami Sports & Life